Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Jesteś na: Strona główna

Strona główna

169 mln euro na promocję produktów rolnych(2018-01-15)

Komisja Europejska zapewni na promocję produktów rolnych na całym świecie dodatkowe fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r.

Superkomputery dla Europy(2018-01-15)

Miliard euro zainwestuje Komisja Europejska wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.

Priorytety na Nowy Rok(2018-01-15)

Na swoim pierwszym spotkaniu w 2018 r. Kolegium Komisarzy UE przedyskutowało priorytety do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Prawie 200 naborów unijnych!(2018-01-11)

Nowy rok to nowe plany i pomysły. Zacznij je realizować już teraz i zapoznaj się ze styczniową ofertą prawie 200 naborów unijnych!

Konkurs dla partnerów KSOW(2018-01-11)

Ogłoszenie o konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019.

Spotkanie Juncker-Morawiecki(2018-01-10)

Przyszłość UE, pozycja Polski we wspólnocie oraz kwestie praworządności – to niektóre tematy poruszone podczas roboczej kolacji, na którą szef KE Jean-Claude Juncker zaprosił Mateusza

Edukacja, która ratuje życie(2018-01-08)

- Edukacja ratuje życie w niebezpieczeństwie, a także wyposaża dziewczynki i chłopców w życiowe umiejętności na przyszłość

Dom Historii Europejskiej(2018-01-05)

Ciekawe miejsce pojawiło się na mapie Brukseli- w połowie zeszłego roku został otworzony Dom Historii Europejskiej.

Edukacja dla dziedzictwa(2018-01-03)

Rok 2018 będzie Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Z tej okazji na platformie EPALE pojawi się więcej przykładów dobrych praktyk i artykułów dla ekspertów zajmujących się edukacją

Lubuski Rzecznik Funduszy Europejskich(2018-01-02)

Instytucja rzecznika funduszy europejskich to nowa inicjatywa, która została wprowadzona w wyniku zmiany ustawy wdrożeniowej. W Lubuskiem funkcję rzecznika pełni Radosław Wróblewski.

więcej wydarzeń

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl