EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Europejskie Stolice Kultury 2022 (2022-01-03)

 

W 2022 roku Kowno na Litwie oraz Esch w Luksemburgu będą pełnić rolę Europejskich Stolic Kultury.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury jest szansą na promocję miast i regionów, zaprezentowanie ich wkładu kulturalnego i artystycznego w europejską kulturę i sztukę oraz przyciągnięcie międzynarodowej publiczności i turystów.

ESK 2022

Kowno startowało w konkursie z hasłem "Contemporary capital/Współczesna stolica", nawiązującym do międzywojennej tożsamości miasta, ówczesnej tymczasowej stolicy Litwy. Zaprezentowany program ma kilka kierunków. Jest to kompilacja projektów artystycznych i naukowych, kulturalnych i technologicznych, biznesowych i innowacyjnych. To projekty związane z nowoczesnymi kierunkami sztuki, pokazujące Kowno jako miasto współczesne i dynamiczne. Kowno chce się promować jako miasto promujące sport, gościnne, aktywne. Dla Litwy będzie to już druga próba zaprezentowania swojej oferty kulturalnej - w 2009 r. Europejską Stolicą Kultury było Wilno.

Esch w Luksemburgu promować będzie się pod hasłem REMIX Culture i jego czterema podrozdziałami: REMIX Art, REMIX Europe, REMIX Nature i REMIX Yourself. Miasto prezentuje się jako tętniący życiem ośrodek innowacji, region, który niegdyś był napędzany przez wyjątkową tradycję przemysłową, a obecnie zmienia się w zorientowane na przyszłość centrum wiedzy oraz innowacyjnych i kreatywnych technologii. Po latach transformacji pozostaje przestrzenią sprzyjającą rozwojowi wspólnej przyszłości, w której zawsze przeważać będą przejrzystość, solidarność i zaufanie.

O Europejskiej Stolicy Kultury

Europejska Stolica Kultury jest przedsięwzięciem realizowanym i finansowanym w ramach programu Kreatywna Europa. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury po raz pierwszy został przyznany Atenom w 1985 roku. Pomysłodawczynią inicjatywy oraz aktywną promotorką działań na rzecz ochrony dóbr kultury była grecka minister kultury Melina Mercouri. Od początku celami przyznawania tytułu były prezentacja i promocja na arenie międzynarodowej dorobku kulturalnego i artystycznego danego miasta oraz budowanie poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej, przy jednoczesnej trosce o zachowanie różnorodności.

Idea Europejskiej Stolicy Kultury wciąż ewoluuje. Początkowo tytuł przyznawany był jednemu miastu. Ważnym momentem w historii inicjatywy był rok 2000, w którym, wyjątkowo, dla uczczenia nowego tysiąclecia, aż dziewięć europejskich miast, w tym Kraków, mogło cieszyć się tym prestiżowym tytułem. To wydarzenie dało początek nowym zasadom, które stanowiły przyznawanie tytułu dwóm miastom leżącym w granicach Unii Europejskiej. W 2016 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury współdzieliły Wrocław i San Sebastián.

#kaunas2022 #Esch2022

Strony internetowy Europejskich Stolic Kultury 2022:

Kowno: https://kaunas2022.eu/

Esch: https://esch2022.lu/en/

 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl