Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Dane kontaktowe

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

  • ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
  • pok. 143
  • tel.: +48 95 785 11 45
  •        +48 95 785 11 47
  • e-mail:

Pracownicy punktu

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Serdecznie zapraszamy!

W celu uzyskania informacji na temat Unii Europejskiej poza godzinami otwarcia naszego punktu można skorzystać z infolinii pod numerem 00 800 67 89 10 11.
Infolinia jest bezpłatna czynna 24 godziny na dobę.

Korespondencja

Uprzejmie informujemy, że Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:

"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl