Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Znaleziono 2285 wiadomości.

28 lutego 2013: Dzień Równości Wynagrodzeń (2013-02-28)

Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń, obchodzony w całej Unii, wyznacza liczbę dodatkowych dni, które muszą przepracować kobiety, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn. Obecnie jest to 59 dni, co oznacza, że w tym roku dzień ten wypada 28 lutego.

144 mln euro na badania naukowe dotyczące chorób rzadkich (2013-02-28)

Komisja Europejska ogłosiła w Dniu Chorób Rzadkich 2013 (28. lutego), że przeznaczy dodatkowe 144 mln euro na finansowanie 26 projektów badawczych dotyczących chorób rzadkich. Projekty te przyczynią się do poprawy życia około 30 mln Europejczyków cierpiących na choroby rzadkie.

Rekord wdrożenia unijnego budżetu (2013-02-27)

- To jest najwyższe wdrożenie unijnego budżetu w historii UE - powiedział Komisarz UE ds. programowania finansowego i budżetu Janusz Lewandowski. Wdrożenie zobowiązań w unijnym budżecie na 2012 rok wyniosło 144,4 mld euro, czyli 99,9%

Konferencja: finanse publiczne a wzrost gospodarczy (2013-02-27)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Ministerstwem Gospodarki zapraszają na debatę "Semestr Europejski – stabilność finansów publicznych a zrównoważony wzrost gospodarczy" z udziałem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Olli Rehna.

Poska liderem globalnych negocjacji w sprawie porozumienia klimatycznego (2013-02-25)

11-22 listopada Polska będzie gospodarzem najważniejszego forum dyskusji o światowej polityce klimatycznej – konferencji ONZ COP19. W wydarzeniu udział weźmie kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów.

Tabela wyników rynku wewnętrznego: rekord w 15. rocznicę! (2013-02-20)

Mimo trudnych czasów państwa członkowskie lepiej poradziły sobie z transpozycją przepisów UE do prawa krajowego – tak wynika z opublikowanej tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej przez Komisję Europejską. Jednolity rynek ma zasadniczą rolę do odegrania w podźwignięciu Europy ze stagnacji gospodarczej. Warunkiem koniecznym do osiągnięcia określonych w dyrektywach celów polityki jest terminowa transpozycja przepisów.

Konkurs: Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty (2013-02-13)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza młodzież do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu przybliżającego tematykę Unii Europejskiej oraz problematykę współczesnej dyplomacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Europejski Dzień Numeru 112 (2013-02-11)

11 lutego to Dzień Numeru Alarmowego 112 - jednolitego ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego w sieci telefonów stacjonarnych oraz komórkowych.

Plan działania na rzecz wsparcia dla przedsiębiorców (2013-02-09)

Aby powrócić na ścieżkę wzrostu gospodarczego i uzyskać wyższy poziom zatrudnienia, Europa potrzebuje więcej przedsiębiorców. Cztery miliony nowych miejsc pracy powstających każdego roku w nowych firmach, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), stanowią większość nowych miejsc pracy w Europie.

Bezpiecznie w sieci (2013-02-07)

Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawiają strategię bezpieczeństwa cybernetycznego i zapowiadają dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji. Strategia, zatytułowana „Otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń” ma przeciwdziałać zakłóceniom i atakom w sieci.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl