Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

„Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?” - konkurs (2014-03-21)

Komisja Europejska ogłosiła konkurs pt. „Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE?”, skierowany do młodych ludzi, w UE, jak również w krajach objętych procesem rozszerzenia. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci dwudniowej wizyty w Brukseli i e-czytnika.

W 2014 roku przypada 10. rocznica największego rozszerzenia Unii Europejskiej, zakończonego przystąpieniem do niej dziesięciu nowych państw. Obecnie przed perspektywą przystąpienia do UE stoją Albania, Bośnia i Hercegowina, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Islandia, Kosowo*, Czarnogóra, Serbia i Turcja.

 Udział w konkursie umożliwi młodym ludziom (w wieku od 15 do 25 lat) wyrażenie swojego zdania i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Z jakich wcześniejszych doświadczeń może czerpać Unia Europejska, która składa się obecnie z 28 państw członkowskich, dążąc do poprawy swojej sytuacji w przyszłości?
  • Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie Unii Europejskiej?

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie artykułu (nie dłuższego niż 700 słów) lub maksymalnie trzech publikacji na swoim blogu (o łącznej długości 700 słów). Konkurs potrwa do 11 maja 2014 r.

Krajowe zespoły jurorów dokonają wyboru w każdej grupie wiekowej (od 15 do 18 lat i od 19 do 25 lat) jednej pracy, w celu przekazania jej międzynarodowemu zespołowi jurorów do dalszej oceny. Autor najlepszej pracy w każdej kategorii otrzyma nagrodę główną.

Więcej informacji na temat konkursu i warunków uczestnictwa znajduje się na stronie
internetowej: http://ec.europa.eu/enlargement

*Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl