Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Okręg nr 11 - woj. śląskie

Marek Balt

photo

 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Komisja: Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Kontakt

 • e-mail: 
 • http://marekbalt.info/

Jerzy Buzek

photo

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Platforma Obywatelska
 • Komisja: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Kontakt

 • e-mail: 
 • http://buzek.pl/

Izabela Kloc

photo

 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość
 • Komisja: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Kontakt

 • e-mail: 
 

Łukasz Kohut

photo

 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Wiosna
 • Komisja: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Kontakt

 • e-mail: 
 

Jan Olbrycht

photo

 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Platforma Obywatelska
 • Komisja: Budżetowa

Kontakt

 • e-mail: 
 • http://www.janolbrycht.pl/

Grzegorz Tobiszowski

photo

 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość
 • Komisja: Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Kontakt

 • e-mail:   
 

Jadwiga Wiśniewska

photo

 • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
 • Okręg wyborczy: okręg nr 11 - woj. śląskie
 • Partia krajowa: Prawo i Sprawiedliwość
 • Komisja: Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Kontakt

 • e-mail: 
 • http://www.jadwigawisniewska.pl/

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl