EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

EUROPE DIRECT w Polsce

Nowa sieć EUROPE DIRECT

Nowa edycja sieci punktów EUROPE DIRECT funkcjonująca w okresie od maja 2021 do końca 2025 liczy obecnie 424 punkty w Europie. W Polsce sieć EUROPE DIRECT to 24 ośrodki. Punkty informują o unijnych politykach i wartościach, a także stanowią ważne połączenie między wspólnotowymi instytucjami a obywatelami.

Punkty EUROPE DIRECT stale i w aktywny sposób będą komunikować się z obywatelami, aby przyczynić się do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za projekt europejski. Działania prowadzone przez punkty EUROPE DIRECT wspierać będą obywateli w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłości Unii.

Punkty EUROPE DIRECT ułatwią zidentyfikowanie tych aspektów związanych ze strategiami UE, które są istotne na szczeblu lokalnym i mogą pomóc w opracowywaniu komunikatów i działań dostosowanych do lokalnych potrzeb. Prowadzone przez punkty EUROPE DIRECT działania komunikacyjne i działania służące zaangażowaniu obywateli przyczyniają się do przygotowania gruntu pod realizację strategicznych priorytetów politycznych Komisji i Parlamentu.

Punkty EUROPE DIRECT będą wsłuchiwać się również w oczekiwania obywateli i zapewniać im możliwość przekazywania informacji zwrotnych instytucjom UE. Będą prowadzić ścisłą współpracę z Przedstawicielstwami Komisji Europejskiej i Biurami Kontaktowymi Parlamentu Europejskiego w poszczególnych państwach członkowskich. Będą również dążyć do nawiązania współpracy z innymi sieciami informacyjnymi i punktami kontaktowymi UE, wliczając sieci i punkty lokalne, a także wspierać wymianę informacji i koordynację podejmowanych działań.

Najbliższy punkt EUROPE DIRECT znajdziesz na interaktywnych mapach.

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl