EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Przedsiębiorcy

Prezentujemy kilka ważnych źródeł informacji dla przedsiębiorców.

Informacje na temat umacniania przemysłu w Europie oraz wspierania procesu przekształcania gospodarki europejskiej w gospodarkę niskoemisyjną, wspieranie innowacji w celu tworzenia nowych źródeł wzrostu gospodarczego i wychodzenia naprzeciw potrzebom społecznym, zapewnienie otwartego rynku wewnętrznego towarów. http://ec.europa.eu/enterprise/index_pl.htm

Europejski portal dla małych przedsiębiorstw. Portal zawiera wszelkie informacje udostępniane przez UE dla MŚP i na ich temat, począwszy od praktycznych porad w zakresie polityki, poprzez lokalne punkty kontaktowe po odsyłacze umożliwiające nawiązywanie kontaktów. http://ec.europa.eu/small-business/index_pl.htm

Sieć Enterprise Europe Network oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. W Polsce działa 30 ośrodków, zgrupowanych w czterech konsorcjach. http://een.org.pl/index.php

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl