Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Informacje podstawowe

Obejmująca całą UE sieć informacyjna Europe Direct zajmuje się komunikacją i udostępnianiem zasobów oraz ułatwia organizatorom imprez kontakt z prelegentami. Centra informacyjne Udzielają ogólnych informacji na temat UE (imprezy informacyjne, strony internetowe, publikacje, kontakty z mediami lokalnymi) i prowadzą konsultacje społeczne osobiście, telefonicznie lub e-mailem. Centra dokumentacji pomagają uniwersytetom oraz instytutom badawczym promować kształcenie i badania naukowe w dziedzinie integracji europejskiej, zachęcając je do udziału w debacie na temat Europy.Umożliwiają także społeczeństwu zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi obszarów działalności UE. Centra oferują wszystkim odwiedzającym dostęp do oficjalnych publikacji UE. Wyspecjalizowani prelegenci (Team Europe) to eksperci, którzy mogą prowadzić prezentacje, warsztaty lub debaty podczas targów lub konferencji, bądź na zaproszenie konkretnych organizacji (szkół, organizacji pozarządowych, firm itp.). Mogą oni również udzielać wywiadów i pisać artykuły dla mediów. Można spotkać się z nimi osobiście na różnych imprezach o tematyce unijnej lub zaprosić ich do udziału w wydarzeniu, które jest organizowane.

Lokalne centrum informacyjne Europa Direct pomaga:

  • uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praw obywateli UE, finansowania itp.

  • otrzymać zaproszenie na lokalne wydarzenia związane z UE

  • otrzymać dokumenty i publikacje UE

  • uzyskać dostęp do innych źródeł informacji

  • otrzymać dane kontaktowe odpowiednich organizacji

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl