EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zapraszamy do konkursu Euroscola - nagrodą wyjazd do Parlamentu Europejskiego (2013-04-10)

Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu Euroscola, w którym nagrodą jest dofinansowywany wyjazd do Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2013/2014.

W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego" Parlamentu Europejskiego, pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z równieśnikami z całej Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. Gra przeznaczona jest dla szkół ponadgimnazjalnych.

W tej edycji konkursu planujemy wyłonić 7 szkół na następujące terminy spotkań Euroscoli w roku 2013 po wakacjach: 
11/10/2013 - piątek
17/10/2013 - czwartek
25/10/2013 - piątek
14/11/2013 - czwartek
22/11/2013 - piątek
2/12/2013 - poniedziałek
13/12/2013 - piątek


Uwaga: Aktualna edycja konkursu będzie również podstawą do wyłonienia szkół na wyjazdy w terminie styczeń - czerwiec 2014. Terminy wyjazdów w roku 2014 oraz ich ilość - a tym samym informację, które szkoły zostały zakwalifikowane do wyjazdu podamy w listopadzie 2013 roku, gdy tylko zostanie zatwierdzony kalendarz Euroscoli na ten okres. Informację tę dodamy również do tabeli wyników, a ze zwycięskimi szkołami skontaktujemy się, aby omówić szczegóły wyjazdu.

Właściwy konkurs trwa od 11 do 22 kwietnia i jest dostępny wyłącznie w internecie na stronie www.euroscola.pl.

Aby wziąć udział w konkursie, należy:
1. zagrać w grę testową na stronie www.euroscola.pl, jest ona czynna cały czas (po kliknięciu przycisku "Zagraj - nagrody dla najlepszych"; wyświetli się mały formularz i wypełniamy jego dolną część "Sprawdź się, zanim przystąpisz do konkursu")

2. zarejestrować się do konkursu klikając na przycisk "Zagraj - nagrody dla najlepszych", wtedy pojawia się formularz, który należy wypełnić - rejestracja jest możliwa przez 12 dni w dniach 11-22 kwietnia 2013

3. odpowiedzieć na 30 pytań testu konkursowego - w dniach takich samych, jak rejestracja (po kliknięciu przycisku "Zagraj - nagrody dla najlepszych" pojawia się mały formularz, w którym należy wypełnić górną część "Zaloguj się do konkursu (po rejestracji)

Etap 1 można pominąć, jednak przećwiczenie go jest zalecane, gdyż daje wyobrażenie o charakterze pytań pojawiających się w "prawdziwym" konkursie.

Najlepiej jest zgromadzić całą klasę lub grupę przed jednym komputerem i wyznaczyć jedną osobę do zaznaczania odpowiedzi na ekranie. Z jednej szkoły może brać udział kilka klas i kilku nauczycieli (jeden nauczyciel rejestruje jedną klasę).

Ze względów logistycznych obecne ostatnie klasy szkół ponadgimnazjalnych nie powinny brać udziału w konkursie, gdyż w razie ewentualnej wygranej nie otrzymają możliwości wyjazdu.

Przypominam, że wyjazd może nastąpić co dwa lata, a pierwszeństwo mają szkoły, które jeszcze nigdy nie brały udziału w Euroscoli.

Zachęcamy do dokładnego przeczytania regulaminu: http://www.euroscola.pl/index.php/regulamin

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl