EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Access City Award 2024 (2023-11-13)

 

Pięć miast znalazło się na krótkiej liście konkursu Access City Award 2024: Łódź, Saint-Quentin, San Cristóbal de la Laguna, hrabstwo South Dublin i Tybinga.

Te miasta zostały wybrane jako finaliści nagrody Access City Award 2024 :

 • Łódź (Polska)
 • Saint-Quentin (Francja)
 • San Cristóbal de la Laguna (Hiszpania)
 • Hrabstwo Dublin Południowy (Irlandia)
 • Tybinga (Niemcy) 

Miasta te przedstawiły najlepsze praktyki i podkreśliły swoje zaangażowanie w zapewnienie dostępności życia miejskiego dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i starszych obywateli, w tym w zakresie środowiska zabudowanego, transportu publicznego, obiektów i usług, a także technologii i usług informacyjno-komunikacyjnych.

Eksperci krajowi dokonali wstępnej selekcji 21 wniosków z 32 miast, a pięciu finalistów znalazło się następnie na krótkiej liście jury UE.

Dlaczego nagroda Access City?

Dostępne przestrzenie – zarówno fizyczne jak i wirtualne – to pierwszy istotny krok w kierunku równości. Jeśli osoby niepełnosprawne nie mają dostępu do środków transportu, sklepów, parków, stron internetowych itp., nie mogą dokonywać własnych wyborów i przejąć kontroli nad swoim życiem.

Miliony osób niepełnosprawnych mają trudności z korzystaniem z transportu, dostępem do budynków i korzystaniem ze wspólnych przestrzeni, takich jak plaże i centra sportowe. Środowisko wirtualne może być równie trudne.

Może to uniemożliwić im pracę, dotarcie na wizyty lekarskie, kontakty towarzyskie, zakupy online, korzystanie z mediów społecznościowych i zdobywanie ważnych informacji potrzebnych do zarządzania swoim życiem. Mogą nie być w stanie cieszyć się podstawowymi rzeczami w życiu, które wielu uważa za oczywiste.

Ponadto Europa jest obecnie zasadniczo społeczeństwem miejskim, w którym siedmiu na dziesięciu obywateli UE mieszka w miastach. Dostępne przestrzenie sprawiają, że miasta są przyjazne dla wszystkich i zapewniają każdemu możliwość uczestnictwa.

Nagroda Access City stanowi część szerszych wysiłków UE na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych: Strategii na rzecz praw osób niepełnosprawnych i Europejskiego filaru praw socjalnych.

Nagroda Access City to inicjatywa UE, która:

 • docenia wysiłki poczynione przez miasta, aby stać się bardziej dostępnymi
 • promuje równy dostęp osób niepełnosprawnych do życia miejskiego
 • pozwala władzom lokalnym promować i dzielić się najlepszymi praktykami

Wybór

Jury rozważy podjęte i zaplanowane działania w następujących obszarach:

 • środowisko zabudowane i przestrzenie publiczne
 • transport i związana z nim infrastruktura
 • informacja i komunikacja, w tym nowe technologie (ICT)
 • obiekty i usługi publiczne

Nagrody

Zwycięskie miasta otrzymują nagrodę finansową:

 • I nagroda: 150 000 euro
 • II nagroda: 120 000 euro
 • III nagroda: 80 000 euro

Zwycięzcy nagrody Access City Award 2024 zostaną ogłoszeni 1 grudnia 2023 r. podczas ceremonii wręczenia nagród podczas konferencji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych , organizowanej wspólnie przez Komisję Europejską i Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych .

Ceremonia będzie transmitowana na żywo od godziny 9:30 i obejmie międzynarodową interpretację znaków, audiodeskrypcję i napisy w języku angielskim.Źródło: KE 


wszystkie

Access City Award 2024 (2023-11-13)

 

Pięć miast znalazło się na krótkiej liście konkursu Access City Award 2024: Łódź, Saint-Quentin, San Cristóbal de la Laguna, hrabstwo South Dublin i Tybinga.

Te miasta zostały wybrane jako finaliści nagrody Access City Award 2024 :

 • Łódź (Polska)
 • Saint-Quentin (Francja)
 • San Cristóbal de la Laguna (Hiszpania)
 • Hrabstwo Dublin Południowy (Irlandia)
 • Tybinga (Niemcy) 

Miasta te przedstawiły najlepsze praktyki i podkreśliły swoje zaangażowanie w zapewnienie dostępności życia miejskiego dla wszystkich, w tym osób niepełnosprawnych i starszych obywateli, w tym w zakresie środowiska zabudowanego, transportu publicznego, obiektów i usług, a także technologii i usług informacyjno-komunikacyjnych.

Eksperci krajowi dokonali wstępnej selekcji 21 wniosków z 32 miast, a pięciu finalistów znalazło się następnie na krótkiej liście jury UE.

Dlaczego nagroda Access City?

Dostępne przestrzenie – zarówno fizyczne jak i wirtualne – to pierwszy istotny krok w kierunku równości. Jeśli osoby niepełnosprawne nie mają dostępu do środków transportu, sklepów, parków, stron internetowych itp., nie mogą dokonywać własnych wyborów i przejąć kontroli nad swoim życiem.

Miliony osób niepełnosprawnych mają trudności z korzystaniem z transportu, dostępem do budynków i korzystaniem ze wspólnych przestrzeni, takich jak plaże i centra sportowe. Środowisko wirtualne może być równie trudne.

Może to uniemożliwić im pracę, dotarcie na wizyty lekarskie, kontakty towarzyskie, zakupy online, korzystanie z mediów społecznościowych i zdobywanie ważnych informacji potrzebnych do zarządzania swoim życiem. Mogą nie być w stanie cieszyć się podstawowymi rzeczami w życiu, które wielu uważa za oczywiste.

Ponadto Europa jest obecnie zasadniczo społeczeństwem miejskim, w którym siedmiu na dziesięciu obywateli UE mieszka w miastach. Dostępne przestrzenie sprawiają, że miasta są przyjazne dla wszystkich i zapewniają każdemu możliwość uczestnictwa.

Nagroda Access City stanowi część szerszych wysiłków UE na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych: Strategii na rzecz praw osób niepełnosprawnych i Europejskiego filaru praw socjalnych.

Nagroda Access City to inicjatywa UE, która:

 • docenia wysiłki poczynione przez miasta, aby stać się bardziej dostępnymi
 • promuje równy dostęp osób niepełnosprawnych do życia miejskiego
 • pozwala władzom lokalnym promować i dzielić się najlepszymi praktykami

Wybór

Jury rozważy podjęte i zaplanowane działania w następujących obszarach:

 • środowisko zabudowane i przestrzenie publiczne
 • transport i związana z nim infrastruktura
 • informacja i komunikacja, w tym nowe technologie (ICT)
 • obiekty i usługi publiczne

Nagrody

Zwycięskie miasta otrzymują nagrodę finansową:

 • I nagroda: 150 000 euro
 • II nagroda: 120 000 euro
 • III nagroda: 80 000 euro

Zwycięzcy nagrody Access City Award 2024 zostaną ogłoszeni 1 grudnia 2023 r. podczas ceremonii wręczenia nagród podczas konferencji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych , organizowanej wspólnie przez Komisję Europejską i Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych .

Ceremonia będzie transmitowana na żywo od godziny 9:30 i obejmie międzynarodową interpretację znaków, audiodeskrypcję i napisy w języku angielskim.Źródło: KE 


wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl