EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

„Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte" (2023-11-06)

Większość ukraińskich ofiar wojny, które znalazły schronienie w krajach UE, to kobiety i dzieci. Dzieci te chodzą do szkoły w społeczności przyjmującej, która staje się jednym z pierwszych punktów kontaktu między ludnością lokalną a uchodźcami. 

Książka „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte" ma na celu podniesienie świadomości wśród dzieci (w wieku 7-10 lat) i dorosłych (rodziców i nauczycieli) na temat problemów ludzi uciekających przed wojną i ich praw.  

Poprzez historię ukraińskiej uchodźczyni spotykającej w swojej nowej szkole wyjątkowo spostrzegawczą dziewczynkę, pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na innych, aby rozpoznać ofiary przestępstw — w tym przypadku ofiary zbrodni wojennych — i zaoferować im wsparcie.

Książkę można pobrać za darmo ze strony kampanii praw ofiar wojny → europa.eu/!C8P4By
 
Źrodło: KE

wszystkie

„Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte" (2023-11-06)

Większość ukraińskich ofiar wojny, które znalazły schronienie w krajach UE, to kobiety i dzieci. Dzieci te chodzą do szkoły w społeczności przyjmującej, która staje się jednym z pierwszych punktów kontaktu między ludnością lokalną a uchodźcami. 

Książka „Dziewczynka, która miała oczy szeroko otwarte" ma na celu podniesienie świadomości wśród dzieci (w wieku 7-10 lat) i dorosłych (rodziców i nauczycieli) na temat problemów ludzi uciekających przed wojną i ich praw.  

Poprzez historię ukraińskiej uchodźczyni spotykającej w swojej nowej szkole wyjątkowo spostrzegawczą dziewczynkę, pokazuje, jak ważne jest zwracanie uwagi na innych, aby rozpoznać ofiary przestępstw — w tym przypadku ofiary zbrodni wojennych — i zaoferować im wsparcie.

Książkę można pobrać za darmo ze strony kampanii praw ofiar wojny → europa.eu/!C8P4By
 
Źrodło: KE

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl