EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Warsztaty językowe- kalendarz adwentowy (2022-11-23)

Punkt EUROPE DIRECT – Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim co roku w okresie przedświątecznym organizuje warsztaty dla lubuskich szkół, podczas których przybliżane są tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe w krajach Unii Europejskiej.

W tym roku warsztaty rozpoczęliśmy od przygotowywania ekologicznych kalendarzy adwentowych wspólnie z zielonogórskimi uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 13. Spotkanie było również okazją do nauki języków UE: każdy z 250 uczniów biorących udział w projekcie podjął się wyzwania nauki jednego świątecznego słówka dziennie w okresie całego adwentu.

Historia kalendarza adwentowego

Pomysł kalendarza adwentowego pochodzi z Niemiec. Wywodzi się od wieńca, w którym zamiast świec umieszczano 24 małe woreczki z drobnymi niespodziankami, oraz starego zwyczaju oznaczania kredą dnia 1 grudnia na drzwiach i kontynuowania dodawania kresek aż do 25, aby wiedzieć, kiedy nadszedł dzień świętowania narodzin Jezusa, w czasach, gdy większość ludzi była niepiśmienna i nie miała dostępu do kalendarzy.

Zanim przyjęła się nazwa kalendarz adwentowy, w użyciu były inne nazwy na określenie tego typu kalendarza. Najpierw funkcjonowało określenie „kalendarz mikołajkowy”, gdyż był wręczany 6 grudnia a następnie nazwa „kalendarz bożonarodzeniowy”, w którym odliczanie rozpoczynało się 1 grudnia. Niektóre kalendarze zawierały dni do odliczania, odpowiadające dniom, w które w danym roku przypadał adwent i dlatego były nazywane adwentowymi. Ostatnia nazwa ostatecznie przyjęła się.

Początkowo kalendarze adwentowe były drukowane w Niemczech w ograniczonym nakładzie. I  Wojna Światowa zahamowała proces ich popularyzowania. Zainteresowanie nimi wzrosło po  1920 roku. Zaczęto też produkować je w różnych stylach, rozmiarach i cenach, a około 1926  roku po raz pierwszy dodano do kalendarza adwentowego kawałki czekolady. Pod koniec lat 30. XX wieku rozpowszechniały je różne domy wydawnicze. Po zakończeniu II Wojny Światowej wznowiono produkcję kalendarzy. Wkrótce niemiecka tradycja używania kalendarza adwentowego do odliczania dni przed Bożym Narodzeniem objęła swoim zasięgiem inne kraje Europy i Stany Zjednoczone.

Źródło: historia kalendarza: https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2858214

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy

Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy
Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy
Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy
Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy
Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy
Warsztaty językowe - kalendarz adwentowy

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl