EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Pakiet pomocowy dla Ukrainy (2022-07-27)

 

Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził 1,59 mld euro unijnej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Ponad miliard z tej kwoty to pomoc doraźna, która będzie polegać na wypłatach z góry dokonywanych w ramach ośmiu istniejących umów o finansowanie.

  • EBI, Bank UE, przeznaczył kwotę 1,59 mld EUR objętą gwarancjami z budżetu UE na pomoc Ukrainie w naprawie najważniejszej uszkodzonej infrastruktury oraz we wznowieniu projektów o krytycznym znaczeniu. Ułatwi to zaspokojenie pilnych potrzeb ludności Ukrainy.
  • To drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy będący częścią programu doraźnych działań solidarnościowych EBI na rzecz Ukrainy opracowanego w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, realizowaną po wypłacie całości środków w ramach pakietu doraźnego wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 668 mln EUR w ciągu pierwszego miesiąca od wybuchu wojny. Podobnie jak za pierwszym razem, nowe finansowanie oferowane jest na korzystnych warunkach obejmujących długie okresy kredytowania.

Wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie ma niszczycielski wpływ na ludność, infrastrukturę i gospodarkę tego kraju. W związku z niezwykle trudną sytuacją w Ukrainie Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła kolejny pakiet wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 1,59 mld EUR, który pozwoli na wypełnienie luki w finansowaniu infrastruktury oraz na zaspokojenie pilnych potrzeb. Kwota 1,05 mld EUR zostanie udostępniona niezwłocznie.

Ten pakiet pomocowy stanowi część programu działań solidarnościowych EBI na rzecz Ukrainy opracowanego we współpracy z Komisją Europejską. Jest on objęty gwarancją UE na mocy upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich oraz stanowi uzupełnienie doraźnej pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 668 mln EUR udzielonej przez EBI na początku marca 2022 r.

Drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy w ramach programu działań solidarnościowych EBI przyczyni się do przywrócenia i podtrzymania działania najbardziej krytycznej infrastruktury, zwiększenia odporności tego kraju oraz ustabilizowania jego sytuacji gospodarczej. Składają się na niego dwa bloki interwencyjne:

  • Doraźna pomoc finansowa w łącznej wysokości 1,05 mld EUR. Będzie ona polegać na wypłatach z góry dokonywanych w ramach ośmiu istniejących umów o finansowanie. Ułatwi rządowi ukraińskiemu zaspokojenie priorytetowych potrzeb związanych z finansowaniem krótkoterminowym, zapewnienie wsparcia dla strategicznych przedsiębiorstw państwowych, pilną naprawę uszkodzonej infrastruktury, wznowienie świadczenia niefunkcjonujących usług komunalnych oraz wsparcie pilnych działań w zakresie energii i efektywności energetycznej w ramach przygotowań do sezonu zimowego.
  • Wznowienie, w miarę możliwości, realizacji projektów finansowanych przez EBI w Ukrainie o łącznej wartości 540 mln EUR, z wyłączeniem obszarów, na których obecnie toczą się działania wojenne, oraz terytoriów pozostających poza kontrolą ukraińskiego rządu. Wybrane projekty będą dotyczyły energii, efektywności energetycznej, dróg, transportu, edukacji i infrastruktury, a także programów odbudowy i programów naprawczych. Dokładny termin wypłat będzie uzależniony od stanu zaawansowania poszczególnych projektów.

Pakiet zapewni doraźne wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje ukraińska gospodarka.

 

 

Źródło: KE 


wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl