EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Wodór paliwo przyszłości (2022-06-09)

 

W Izbie Przemysłowo-Handlowej w Cottbus odbyło się drugie polsko-niemieckie spotkanie energetyczne. Tematem debaty ekspertów z obu krajów były szanse dla technologii wodorowej. 

Komisja Europejska stawia na wodór. Ma pomóc energetyce. Na strategię wodorową dla UE składają się inwestycje, regulacje, tworzenie rynku oraz badania i innowacje. Wszystko po to, by wodór skomercjalizować na szeroką skalę. Ma on zasilać sektory, które nie nadają się do elektryfikacji, i zapewniać magazynowanie w celu zrównoważenia zmiennych przepływów energii odnawialnej.

W trakcie II Okrągłego Stołu Energetycznego w Cottbus przedstawiciele samorządu, gospodarki i eksperci wymienili poglądy na temat potencjału wykorzystania wodoru oraz jego łańcucha zaopatrzenia. Uczestnicy spotkania mogli między innymi zapoznać się ze strategią i metodami realizacji technologii wodorowych po obu stronach Nysy. Zaprezentowano także już realizowane projekty, takie jak współpraca LEAG i Cottbusverkehr w zakresie transportu publicznego oraz Wodorowe Laboratorium Testowe w Görlitz.

Wydarzenie podsumował panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano m.in. o planowanych projektach oraz o przyszłych, krajowych i europejskich warunkach dla ich finansowania. W debacie położono nacisk na współpracę transgraniczną.

Komisja Europejska chce dojść do neutralności klimatycznej w 2050 r. W tym celu  planuje się  zwiększenie roli wodoru który jako paliwo nie emituje CO2. 

Główne zastosowania wodoru to:

• Ogniwa paliwowe

• Paliwa syntetyczne

• Wytwarzanie energii

• Amoniak/nawóz

• Metale

• Chemikalia

• Ogrzewanie

• Magazynowanie energii

Organizatorami wydarzenia byli: Izba Przemysłowo-Handlowa w Cottbus, Łużycka Sieć Wodorowa "DurcH2atmen", Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr oraz punkty Europe Direct Guben i Europe Direct Zielona Góra.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl