EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Po co nam tradycja - warsztaty interkulturowe (2022-01-13)

 

Szybko postępująca globalizacja powoduje, że pewne różnice między społecznościami na całym świecie zacierają się – i jakby w reakcji na to zjawisko pojawia się potrzeba wzmocnienia własnej tożsamości przez sięganie do źródeł swojej kultury, tradycji narodowej czy lokalnej.

Obyczaje i wartości dziedziczone po poprzednich pokoleniach określają naszą tożsamość – kulturową, narodową, lokalną czy wyznaniową. Globalizacja i coraz szybsze tempo życia zaostrzają konflikt między tym, co nowoczesne, i tym, co tradycyjne, budząc potrzebę powrotu do źródeł. Stąd pomysł na społeczną debatę o roli kultury lokalnej w społeczeństwie .

O potrzebie sięgania do źródeł własnej kultury i zaznaczenia swojej odrębności w kontekście kultywowania lokalnych tradycji noworocznych dyskutowano  na warsztatach interkulturowych w Gubinie. W spotkaniu uczestniczyli konsultanci EUROPE DIRECT Zielona Góra na zaproszenie Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl