EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Francja obejmuje przewodnictwo w Radzie UE (2022-01-03)

1 stycznia Francja objęła półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, a jej hasłami mają być: odbudowa, siła, przynależność.

 Dla Francji jako członka-założyciela Unii Europejskiej będzie to już 13. prezydencja w Radzie UE, ale pierwsza od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, czyli od 1 grudnia 2009 r.

Francja chce zreformować strefę Schengen i zamierza podczas swojej prezydencji zainicjować przegląd polityki azylowej i migracyjnej wokół europejskiego pakietu migracyjnego, aby położyć kres handlowi ludźmi, zapewnić lepszą ochronę granic, zharmonizować przepisy dotyczące azylu i wsparcia, a także lepiej zarządzać przepływami migrantów.

Francja planuje również rozpocząć "prace dotyczące historii Europy", mające na celu tworzenie akademickich ram dla historyków. W czerwcu 2022 zaplanowano spotkanie z europejskimi uczelniami w celu stworzenia Akademii Europy i omówienia wspólnych projektów kulturalnych.

Rok 2022 będzie Europejskim Rokiem Młodzieży. Francja chce rozszerzyć program wymiany studentów Erasmus o praktykantów i otworzyć go dla wszystkich młodych ludzi poniżej 25. roku życia.

Kontynent produkcji i nowych miejsc pracy

Na 10 i 11 marca zaplanowano szczyt 27 państw unijnych, którego celem będzie określenie nowego modelu wzrostu opartego na kilku filarach, głównie na zdolności do wytworzenia warunków gospodarczych dostosowanych do końca kryzysu zdrowotnego. Priorytetem jest, według francuskiego rządu, uczynienie z Europy "kontynentu produkcji i nowych miejsc pracy".

Trio prezydencji w Radzie UE: Francja, Czechy, Szwecja

Po prezydencjach portugalskiej i słoweńskiej w 2021 roku, kolejno po sobie w Radzie będą przewodniczyły Francja, Czechy i Szwecja.

Francja będzie po raz drugi w historii współpracować w tym formacie z Czechami i Szwecją. W ciągu 18 miesięcy najpierw Francja (od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022), następnie Czechy (druga połowa 2022 roku) i Szwecja (pierwsza połowa 2023 roku) obejmą wspólnie, przez pół roku każde z nich, prezydencję w Radzie UE. W oparciu o tzw. Program trio poszczególni przewodniczący w Radzie Unii Europejskiej będą koordynować swoje działania w taki sposób, aby zapewnić w tym okresie wspólne działania polityczne i płynne przejścia.

Trio prezydencji w Radzie UE zostało oficjalnie wprowadzone w latach 2007/2008, kiedy to Niemcy, Portugalia i Słowenia współpracowały ze sobą jako pierwsze trio. Nieformalnie od 1981 roku państwa sprawujące prezydencję w Radzie tworzyły trójki w celu zapewnienia jak największej ciągłości.

 

źródło: KE, pap

 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl