EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Grenoble – zielona stolica Europy (2022-01-03)

Zieloną Stolicą Europy 2022 zostało francuskie Grenoble.

Grenoble to miasto położone w południowo-wschodniej Francji, pomiędzy górskimi pasmami w samym centrum Alp.  Jest popularnym kierunkiem wśród miłośników sportów zimowych. Latem miasto pełne jest zwolenników górskich wspinaczek. Zima zachęca do białego szaleństwa narciarzy i snowboardowców. Znajduje się tu wiele tras narciarskich, które są uważane za najwyższe na świecie.

Ze względu na swoją topografię Grenoble jest miastem, w którym stawia się na wykorzystanie terenów zielonych. Władze miasta zachęcają do zakładania prywatnych ogrodów. Ekologiczne dzielnice Grenoble zdobyły krajowe nagrody, a eko osiedle Flaubert jest doskonałym przykładem dla innych miast oraz modelem w rozwoju miast przyszłości.

Władze miasta dążą do osiągnięcia 50% redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. Grenoble było pierwszym samorządem lokalnym we Francji, który w 2005 roku przyjął plan klimatyczny.

Zielona Stolica Europy

Miano Zielonej Stolicy Europy jest przyznawane co roku – przez Komisję Europejską – jednemu z europejskich miast. Laureatami zostają te metropolie, które wykazują duże zaangażowanie w poprawę jakości życia obywateli i robią to w zrównoważony sposób. Zwycięskie miasta pełnią rolę międzynarodowych ambasadorów na rzecz zmian, pokazując, że mogą rozwijać się pod względem wielkości i populacji, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i zasad współżycia społecznego. Zrównoważony rozwój jest głównym kryterium, które decyduje o przyznaniu tego prestiżowego tytułu. Miasto, któremu przyznany jest tytuł Zielonej Stolicy Europy otrzymuje 600 000 euro na realizację programu na rzecz ochrony środowiska.

O nagrodzie

Celem tego wyróżnienia jest nagradzanie miast (oraz zachęcanie innych) do wdrożenia najlepszych praktyk inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia miejskiej społeczności, dbając jednocześnie o środowisko.

Doceniane są konkretne działania, takie jak:

  • współpraca i partnerstwo między władzą, przedsiębiorstwami i obywatelami, mające
  • na celu rozwój i poprawę warunków życia w mieście,
  • wdrożenie rozwiązań zrównoważonego rozwoju,
  • założenie oraz rozwój parków i terenów rekreacyjnych,
  • nowoczesne podejście do gospodarki zarządzania odpadami,
  • innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji zanieczyszczeń,
  • zintegrowane podejście do zarządzania miastem, zapewniające pozytywne i
  • długoterminowe skutki.

Ważne jest, by nagradzać miasta, które podejmują starania, mające na celu ulepszenie środowiska miejskiego oraz rozwój w stronę jak najzdrowszych i jak najbardziej zrównoważonych standardów życia. Nagroda pozwala inspirować się wzajemnie i dzielić dobrymi praktykami.

 

Źródło: Komisja Europejska

 

 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl