EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Pociąg „Connecting Europe Express” wyrusza w trasę (2021-09-02)

Specjalny pociąg w ramach Europejskiego Roku Kolei 2021 odjedzie 2 września z dworca kolejowego w Lizbonie. Podczas swojej pięciotygodniowej podróży zawita do ponad stu miast i miasteczek, zanim 7 października dotrze do Paryża. 

Wyruszając z Lizbony i kończąc swój bieg w Paryżu, pociąg zatrzyma się na dłużej w Lublanie, łącząc prezydencję portugalską, słoweńską i francuską w Radzie UE. W Polsce spodziewamy się go w dniach 20-23 września w Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Białymstoku

Aby powitać pociąg na dworcach kolejowych w całej Europie, na trasie planowane są różne wydarzenia. Entuzjaści kolei mogą również śledzić debaty odbywające się na pokładzie, a także konferencje na temat polityki infrastrukturalnej UE i roli transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które będą transmitowane na żywo za pośrednictwem strony internetowej wydarzenia z Lizbony, Bukaresztu, Berlina i Bettembourga. Pociąg „Connecting Europe Express” to wynik wyjątkowej współpracy między Komisją Europejską a Stowarzyszeniem Kolei Europejskich i Przedsiębiorstw Infrastrukturalnych (CER), europejskimi operatorami kolejowymi, zarządcami infrastruktury i licznymi innymi partnerami na szczeblu unijnym i lokalnym.

Pociąg „Connecting Europe Express” powstał dzięki wspólnym wysiłkom partnerów z europejskiego sektora kolejowego i instytucji na szczeblu unijnym, krajowym i lokalnym. Ze względu na różne szerokości torów w Europie pociąg „Connecting Europe Express” będzie składać się w rzeczywistości z trzech pociągów – pociągu iberyjskiego, pociągu standardowego i pociągu bałtyckiego – które spotkają się na trasie. Projekt przypomina o braku interoperacyjności między niektórymi częściami europejskiej sieci kolejowej, ale będzie również dowodem bardzo dobrej współpracy między przedsiębiorstwami kolejowymi i zarządcami infrastruktury.

Wagony zostały udostępnione przez różne europejskie przedsiębiorstwa kolejowe. W jednym z wagonów zapewnionych przez MAV (Węgry) będzie mieścić się mobilna wystawa zorganizowana przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA) oraz Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail. Wystawa zaprezentuje wiele istniejących technologii i innowacji poprawiających wygodę podróży koleją oraz pokaże, w jaki sposób UE wspiera projekty infrastrukturalne. Standardowy pociąg składa się z wagonu konferencyjnego (dostarczonego przez SNCF, Francja), dwóch standardowych wagonów z miejscami do siedzenia (DB, Niemcy i SBB, Szwajcaria), wagonu restauracyjnego (FS, Włochy) i wagonu sypialnego (ÖBB, Austria). Iberyjski pociąg kursujący między Portugalią a Hiszpanią udostępni hiszpański operator Renfe, a pociąg bałtycki obsługuje litewskie przedsiębiorstwo LTG.

W kontekście trwającej pandemii podczas organizacji wszystkich działań związanych z inicjatywą pociąg „Connecting Europe Express” bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Niektóre wydarzenia będą transmitowane na żywo, a entuzjastów pociągów zachęca się do powitania pociągu na konkretnych stacjach.

Źródło: komisja Europejska

 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl