EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Debata o przyszłości w Nowej Soli (2014-02-13)

Przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane pozyskiwaniem funduszy unijnych z krajowych programów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 mogą się zgłaszać się do udziału w IV konferencji, która odbędzie się 24 lutego 2014 r. w Interiorze w Nowej Soli.

- Wierzę, że nasze wspólne dyskusje, które realizujemy od września pod hasłem „Debaty przyszłości”, już zachęcają różne środowiska do podejmowania wszelkich możliwych działań, aby skutecznie poszukiwać optymalnych rozwiązań dla naszego regionu – podkreśla wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

IV konferencja współorganizowana przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra zatytułowana „Instrumenty polityki spójności jako narzędzia wsparcia dla regionu” odbędzie się pod patronatem Komisji Europejskiej w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy Interior, przy ul. Inżynierskiej 8 w Nowej Soli. O godz. 10.00 gości powita wojewoda Jerzy Ostrouch i omówi temat „Rozwijając Lubuskie – przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie w perspektywie 2014-2020”. Następnie dobre praktyki pt. „Innowacyjność na przykładzie Gedia Poland w Nowej Soli” przedstawi Prezes Gedia Poland Ryszard Gongor.

Zaplanowano także wystąpienie Marcina Łaty, Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawi założenia i cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zaproszona została również Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, a także przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki.

Potwierdzenie uczestnictwa można przesyłać drogą mailową do 19 lutego 2014 r. na adres: , lub zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 684527107 lub wysyłając fax pod nr tel. 684527180.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl