Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Dbamy o środowisko – Infolinia dla seniorów (2020-11-03)

Z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, który przypada w listopadzie, uruchomiamy specjalną Infolinię dla seniorów.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze rozpoczyna akcję promocyjną: jak właściwie segregować odpady. Zanim wyrzucisz, zadzwoń  68 322 91 61! Pod specjalną Infolinią dyżurować będzie ekspert Zakładu Gospodarki Komunalnej w każdy piątek, w listopadzie,  w godz. 9.00-11.00 i odpowie na wszystkie pytania mieszkańców. 

Kampania ma na celu zainteresowanie problematyką gospodarki odpadami: w szczególności prawidłową segregacją odpadów, ograniczaniem ich masy oraz recyklingiem i upcyklingiem.

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton odpadów. Niewłaściwie zagospodarowane odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Działania realizowane w ramach EWWR (European Week for Waste Reduction) odnoszą się do zasady „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jednej z filarów zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia organizowane podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów w całej Europie mają na celu podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie nowego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi oraz gospodarowania odpadami, tj. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają one za zadanie wskazać na problem związany ze zwiększającą się ilością wytwarzanych odpadów, ale jednocześnie na możliwości radzenia sobie z nim. Do takich rozwiązań należy m. in. selektywne zbieranie odpadów, w skutek czego zyskujemy czysty surowiec wtórny z przeznaczeniem do recyklingu lub innych form odzysku.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl