Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Praca w instytucjach unijnych (2020-10-24)

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowej Soli odbyły się lekcje europejskie zrealizowane w formie zajęć on-line przez konsultantów Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra.

Tematem dzisiejszych zajęć była praca urzędnika w instytucjach Unii Europejskiej. Przekazaliśmy uczniom podstawową wiedzę na temat rekrutacji oraz charakteru pracy na różnych stanowiskach w instytucjach unijnych. Dzieliliśmy się również doświadczeniami z pracy w naszym Punkcie, który należy do  ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Europe Direct zarządzanej przez Komisję Europejską. Spotkanie było również okazją do krótkiego podsumowania współpracy ze szkołą, która trwa nieprzerwanie od 2014 roku.

O pracy u Unii Europejskiej

Instytucje UE zatrudniają ponad 40 tys. osób z 27 państw członkowskich. Za rekrutację pracowników (na  czas określony i nieokreślony) odpowiada Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), który organizuje tzw. konkursy otwarte. Oprócz pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony Unia Europejska angażuje również pracowników kontraktowych, oferuje staże i korzysta z usług ekspertów. Europejski Urząd Doboru Kadr jest więc punktem wyjścia dla wszystkich zainteresowanych pracą dla Unii Europejskiej. 

Urzędnicy dzielą się na administratorów i asystentów

Administratorzy (AD) opracowują kierunki polityki i monitorują wdrażanie prawa UE, a także przygotowują analizy i pełnią funkcję doradczą. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w konkursie na administratorów muszą mieć ukończone (co najmniej) trzy lata studiów wyższych.

Asystenci (AST) wykonują zadania o charakterze pomocniczym. Ich praca ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania administracji w instytucjach UE. Z reguły osoby zainteresowane udziałem w  konkursie na asystentów muszą mieć (co najmniej) dyplom ukończenia szkoły średniej.

Pozostałe rodzaje procedur selekcji i rekrutacji

Pracownicy kontraktowi zatrudniani są do konkretnych zadań o charakterze fizycznym lub administracyjnym. Umowy z nimi zawierane są z reguły na czas określony (co najmniej 6-12 miesięcy).

Pracownicy zatrudnieni na czas określony rekrutowani są na maksymalnie sześć lat do zadań wymagających specjalistycznej wiedzy lub zadań o charakterze okresowym

Siedem instytucji UE przyjmuje również stażystów – na okres od trzech do pięciu miesięcy. Staże oferowane są studentom, absolwentom uczelni wyższych oraz lingwistom, a obowiązki stażystów odpowiadają tym wykonywanym przez administratorów niższych stopni zaszeregowania. 

Oddelegowani eksperci krajowi (SNE) to z reguły pracownicy administracji publicznej państw członkowskich, którzy zostają czasowo oddelegowani przez swojego pracodawcę do instytucji UE. Dzięki temu mają okazję podzielić się swoim doświadczeniem, a jednocześnie pogłębić własną wiedzę o polityce i procedurach UE.

Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych. Tłumacze stanowią najliczniejszą grupę urzędników w instytucjach unijnych.

Unia Europejska prowadzi również bazy danych zawierające dane osobowe i informacje o kwalifikacjach zawodowych ekspertów, których wiedza może okazać się przydatna dla instytucji i agencji UE.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Praca w instytucjach unijnych

Praca w instytucjach unijnych
Praca w instytucjach unijnych

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl