Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Orędzie o stanie Unii – wyznaczenie kursu na nadchodzący rok (2020-09-09)

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i  przedstawia priorytety na nadchodzący rok. Omawia również, w jaki sposób Komisja zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska oraz przedstawia pomysły dotyczące kształtowania przyszłości UE.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi orędzie w dniu 16 września 2020 r. Po przemówieniu odbędzie się debata plenarna z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego.

Naczelne cele Komisji

Priorytety ustalone na początku kadencji pozostają aktualne w kontekście dzisiejszych problemów. Komisja będzie nadal z pełną determinacją realizować swoje inicjatywy przewodnie – Europejski Zielony Ład i strategię cyfrową – gdyż mają one kluczowe znaczenie dla ożywienia europejskiej gospodarki i budowania bardziej odpornej, zrównoważonej, sprawiedliwej i  dostatniej Europy- podkreśla szefowa Komisji Europejskiej.

Europa musi przewodzić transformacji naszego świata w zdrową planetę i nowy świat cyfrowy. Możemy jednak to osiągnąć jedynie poprzez zbliżenie ludzi i dostosowanie naszej – jedynej w  swoim rodzaju – społecznej gospodarki rynkowej do dzisiejszych nowych ambicji. Oznacza to jak najlepsze wykorzystanie wszystkich naszych mocnych stron i potencjału oraz skupienie się na równości i stwarzaniu szans dla wszystkich, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od tego, czy pochodzą ze wschodu, zachodu, południa czy północy, niezależnie od tego, czy są to  osoby młode, czy starsze. Europa będzie nadal mierzyć wyżej na gruncie lokalnym, tak aby przewodzić na świecie-dodaje Ursula von der Leyen.

Orędzie w 2020

W 2020 r. orędzie i debata o stanie Unii Europejskiej (SOTEU) odbędą się w niepewnym czasie. Bieżący rok jest jednym z najtrudniejszych dla Europy, jako że pandemia COVID-19 wciąż rzutuje na wszystkie aspekty życia społecznego. To czas doniosłych zmian i gwałtownych zawirowań, gdyż gospodarka europejska i gospodarka światowa mocno odczuły ograniczenia związane z pandemią Covid-19.

Orędzie o stanie Unii Europejskiej jest odpowiednim momentem, by zademonstrować odpowiedzialność Komisji przed demokratycznie wybranymi przedstawicielami obywateli UE. W orędziu Komisja skupi się na ważnych kwestiach, takich jak przyszła odbudowa gospodarcza, zmiana klimatu, bezrobocie wśród młodzieży oraz migracja. To doroczne wydarzenie odgrywa istotną rolę w propagowaniu bardziej przejrzystej i demokratycznej Unii. Jest okazją do  przybliżenia Unii Europejskiej obywatelom oraz do uwypuklenia głównych działań i  wyzwań w danym roku. Filarem tej jedynej w swoim rodzaju debaty na posiedzeniu plenarnym są prawa obywatelskie i proces demokratyczny.

Transmisja on-line

Przemówienie oraz debata będą transmitowane na żywo 16 września od godziny 9.00 na stronie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce: facebook.com/komisjaeuropejska/

Bezpośredni link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/3530009663713162

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl