Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Europa znów bez granic – polsko-niemiecka impreza plenerowa (2020-08-20)

Europa znów bez granic - OpenAir @ OpenBorders to wyjątkowa impreza przygotowana przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct z Zielonej Góry i Guben jako doskonała okazja do zaprezentowania mieszkańcom euroregionu 70. letniej historii integracji europejskiej, której zapoczątkowała idea zjednoczonej Europy wymyślona przez Roberta Schumana. Polsko-niemieckie spotkanie z multimedialną prezentacją przygotowaną przez politologa i wykładowcę w Moguncji Ingo Espenschieda odbędzie się we Wschodnioeuropejskim Ogrodzie Różanym w Forst 10 września 2020 r.

Różane Miasto Forst (Lausitz) znajduje się bezpośrednio na granicy Polski i Niemiec. W  nastrojowej scenerii ogrodu różnego zostanie w ciekawy, multimedialny sposób przedstawiona droga do zjednoczenia Europy od Planu Schumana po współczesność. Biurokraci, lobbyści i przepisy o krzywiźnie ogórków. Takie skojarzenie wielu z nas przywodzi myśl o Unii Europejskiej. Ale jaka naprawdę jest nasza wspólna Europa? W komentowanej na żywo, multimedialnej podróży w czasie na dużym ekranie Ingo Espenschied opisuje fascynującą historię powołania Unii Europejskiej w ramach Planu Schumana z 9 maja 1950 roku i opisuje proces jednoczenia Europy aż do dziś.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. Po prezentacji przewidziano dyskusję. Wydarzenie będzie dwujęzyczne: polsko-niemieckie. Wstęp jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek. Liczba miejsc ograniczona. Informujemy, że podczas wydarzenia należy przestrzegać zasad higieny i dystansu społecznego. Z tego powodu konieczna jest wcześniejsza rejestracja z podaniem danych kontaktowych. Prosimy o zgłoszenie udziału na adres .

Dla uczestników z Zielonej Góry i okolic organizatorzy zapewniają bezpłatny transport. Harmonogram wyjazdu:

15.45- zbiórka uczestników
16.00-17.30 wyjazd z Zielonej Góry i przejazd do Forst
17.45-18.45 zwiedzanie Ogrodu Różanego w Forst
19.00-20.00 Europa znów bez granic - OpenAir @ OpenBorders impreza plenerowa
20.00-20.30 dyskusja
21.00-22.30 powrót do Zielonej Góry 

Prelegent
Ingo Espenschied, politolog i producenta, studiował w Moguncji, na paryskiej Sorbonie i w London School of Economics i uznawany jest za eksperta w dziedzinie stosunków europejskich. Stworzona przez niego prezentacja DOKULIVE® stanowi innowacyjny gatunek w obszarze edukacji politycznej.Produkcje Ingo Espenschieda przyciągnęły do tej pory ponad 200 000 widzów w 11 krajach.

Organizatorzy
Wydarzenie jest organizowane przez Regionalne Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Berlinie we współpracy z Punktami Informacji Europejskiej Europe direct w Guben i zielonej Górze, Miastem Forst (Lausitz) - Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz)

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl