Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczy w nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Brukseli (2020-07-20)

Agenda spotkania obejmuje negocjacje wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. To pierwsza próba osiągnięcia porozumienia w tej kwestii. Dyskusja odbywa się według schematu negocjacyjnego (tzw. Negotiating Box) opracowanego przez Przewodniczącego Rady Europejskiej na podstawie propozycji Komisji Europejskiej z 27 maja.

Polski rząd postuluje za ambitnym i skutecznym budżetem UE

Polska podkreśla, że UE potrzebuje budżetu ambitnego, przyjętego i wdrożonego jak najszybciej. Dotyczy to zarówno Wieloletnich Ram Finansowych, jak i dodatkowych środków w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy.

Fundusz Odbudowy z budżetem w wysokości 750 mld euro będzie korzystnym impulsem rozwojowym dla europejskiej gospodarki. Powinien mieć sprawiedliwe mechanizmy dystrybucji środków, które uwzględniają specyfikę państw członkowskich. Zwłaszcza różnice w poziomie zamożności. Wprowadzenie nowych źródeł dochodów UE nie powinno nadmiernie obciążać mniej rozwiniętych państw członkowskich.

Silne polityki unijne dla odbudowy po kryzysie koronawirusa

Konsekwentnie podnosimy postulat uwzględnienia w budżecie UE silnej polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej. Podkreślamy też kluczowe znaczenie wspólnego rynku i strategii rozwoju przemysłu w UE w odbudowie europejskiej gospodarki po kryzysie związanym z pandemią.

Dla skutecznej odbudowy i dalszego rozwoju niezbędne są stabilne i solidne ramy prawne, pozbawione uznaniowych mechanizmów sprzecznych z duchem Traktatów.

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl