Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

EKOLUBUSKIE on-line (2020-06-08)

Na cykl szkoleń on-line poświęconych polityce ekologicznej UE zaprasza wspólnie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra i Młodzieżowa Agencja Informacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Konferencje w sieci odbywają się na wzór debaty ekologicznej "Unia dla Eko - Eko świat zaczyna się w twojej głowie" zrealizowanej w ubiegłym roku. Tym razem wykłady poprowadzą: Europoseł Elżbieta Rafalska, Marek Surmacz - GIOŚ - tendencje ekologiczne w Unii Europejskiej oraz ich przełożenie na nasze województwo, Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW o programach rządowych i ekologii – Czyste Powietrze i Mój Prąd, Paweł Wcisło – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Marta Wiler - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu o zadaniach lasów państwowych oraz młodzież z KSM-u. 

Wideorozmowy dostępne są na stronie maika.pl i portal YouTube oraz na Facebooku  Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży  i Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra. Po emisji rozesłane zostaną także do szkół, mediów i organizacji pozarządowych. 

EKOLUBUSKIE to odpowiedź na wyzwania Europejskiego  Zielonego Ładugłównego priorytetu KE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Wideokonferencje mają skłonić nas do refleksji nad tezą dokąd zmierza EKO-Unia i w jaki sposób na co dzień możemy żyć ekologicznie. 

Przepisy o neutralności klimatycznej UE w 2050 r. (czyli radykalne zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważenie pozostałych m.in. za pomocą sadzenia lasów) oraz znaczne przyspieszenie walki o klimat już do 2030 r., to główne punkty Zielonego Ładu.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl