EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Nowy skład Komisji Europejskiej (2019-12-02)

Posłowie do PE zatwierdzili skład nowej Komisji w głosowaniu. Za było 461, przeciw – 157. Od głosu wstrzymało się 89 eurodeputowanych. Komisję Europejską tworzy kolegium 28  komisarzy, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczący. Komisarze, po jednym z  każdego państwa członkowskiego Unii, stanowią przywództwo polityczne Komisji w  pięcioletnich kadencjach. Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki. W nowej KE komisarzem ds. rolnictwa będzie Janusz Wojciechowski, wcześniej europoseł PiS i audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen rozpoczęła swoje prace 1 grudnia. Niemka zastąpiła na stanowisku szefa KE Jeana Claude'a Junckera.

Komisja Europejska przez najbliższe 5 lat będzie podejmowała działania w celu realizacji 6  głównych priorytetów określonych przez przewodniczącą w programie „Unia, która mierzy wyżej”:

Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019-2024:

  1. Europejski zielony ład- aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.
  2. Gospodarka, która służy ludziom- działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i  dobrobytu.
  3. Europa na miarę ery cyfrowej- zapewnienie ludziom dostępu do technologii najnowszej generacji.
  4. Promowanie naszego europejskiego stylu życia- ochrona naszych obywateli i naszych wartości.
  5. Silniejsza pozycja Europy na świecie- wzmocnienie naszej roli odpowiedzialnego globalnego lidera.
  6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej- pielęgnowanie, ochrona i wzmacnianie naszej demokracji.

Szczegółowe informacje dotyczące nowej Komisji europejskiej można znaleźć tutaj:

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_pl

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl