Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Europejski Tydzień Redukcji Odpadów (2019-11-18)

Wydarzenia organizowane w trakcie Tygodnia mają zwracać uwagę mieszkańców Starego Kontynentu na ogrom produkowanych przez nich śmieci oraz spopularyzować sposoby ograniczania ich ilości i odpowiedniego postępowania z odpadami.

Ustanowienie Międzynarodowego Tygodnia Redukcji Odpadów było częścią przyjętej w 2005 r. przez Komisję Europejską „Strategii tematycznej w sprawie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu”. Po raz pierwszy Tydzień zorganizowano w 2007 r.

Więcej informacji:
http://www.ewwr.eu/en

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl