Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Splot kultury i edukacji. Europejskie Dni Dziedzictwa (2019-08-22)

Gospodarzem tegorocznej ogólnopolskiej inauguracji 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa 2019 jest Wschowa. Inauguracja odbędzie się 7 września od godziny 16.00. W  otoczeniu zabytków, dźwięku, sztuki, artystów poznacie tajemnice Starego Miasta, tradycje i zwyczaje dawnych mieszkańców będzie można odkryć przestrzeń, która zainspiruje uczestników do odkrywania piękna przeszłości.

Organizatorzy zapraszają na wydarzenia towarzyszące tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa:

16:00 – 20:00 – warsztaty edukacyjne w przestrzeni wschowskiej starówki (Rynek, plac Zamkowy, pl. Farny, skwer przy kościele Żłóbka Chrystusa):

• „Podwórko Wyobraźni” – zabawy z autorskimi bajkostworami i sztuka tworzenia słowem MuBaBaO (Muzeum Baśni, Bajek i Opowieści)
• graficzny,
• kaligrafii
• ceramiki,
• tkacki
• plastyczny i kukiełkowy

Dodatkowymi atrakcjami będzie obóz rycerski – Rota św. Judy Tadeusza i rekonstrukcja średniowiecznego obozowiska pod murami miejskimi (park miejski od strony ul.  W.  Herbergera).
Instalacja artystyczna ATLAS – wykorzystanie dźwięku i obrazu do odkrywania przestrzeni zabytku dawnego kościoła luterańskiego Żłóbka Chrystusa.

Zaplanowano także koncerty odkrywające nasze niematerialne dziedzictwo kulturowe:
• Zespół Pieśni i Tańca im. M. Krechowca z Krzepielowa;
• Kapela Dudziarska i Zespół Regionalny „Nowe Lotko” z Bukówca Górnego.
• Kapela podwórkowa „I to jest właśnie to” (Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział we Wschowie),

Wystawy planszowe:
• „Wschowski Syjon – z dziejów wschowskiej parafii luterańskiej od XVI do XVIII w.”
• wystawa polsko-niemiecka „Młode spojrzenie na stare pałace i dwory w Polsce i Niemczech”

O EDD

Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i  inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

 Idea Europejskich Dni Dziedzictwa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na całą Europę zainicjowanych we Francji rok wcześniej Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Przez kolejne lata inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem i poparciem społecznym. W 1991 roku zainspirowało to Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa.

Organizatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z  opłatami, lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do  obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i  zwyczaje. Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy lokalne.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, którego jednym z celów jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i  uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków. 

Wykorzystując EDD jako narzędzie do wzmocnienia społecznej współodpowiedzialności za stan zabytków, w ciągu kilku lat udało się nam, przy wsparciu władz samorządowych, dziesiątek organizacji pozarządowych, setek organizatorów poszczególnych wydarzeń oraz mediów ogólnopolskich i regionalnych, stworzyć własną formułę tego najstarszego programu kulturalnego na kontynencie. Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce to przede wszystkim program edukacyjny, wystawy, wycieczki, prelekcje, gry i konkursy przybliżające lokalnym społecznościom historię ich ziem. Nie można  mówić o dziedzictwie i jego wartości, nie mówiąc o historii. Tę historię, bez względu na to jak może być ona trudna, staramy się przybliżyć. Dzięki obcowaniu z zabytkiem, wydarzenia z przeszłości stają się mniej odległe i bardziej zrozumiałe.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl