Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Europejczycy w ruchu (2019-07-16)

Ponad 1,3 miliona Europejczyków pracuje w kraju innym od tego, w którym mieszka, a ponad 1,7 miliona studiuje za granicą.

Nigdy przedtem Europejczycy nie przemieszczali się tyle, co teraz. Mobilność dotyczy każdej sfery życia – pracy, edukacji czy spędzania czasu wolnego. Publikacja podzielona jest na cztery rozdziały. Poszczególne części dotyczą 1) osób przemieszczających się pomiędzy krajami UE, 2) studiów i pracy za granicą, 3) środków transportu, którymi podróżują Europejczycy, 4) podróży.
Publikacja dostępna jest tutaj.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl