Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE (2019-05-10)

Młodzież z Polski i Niemiec uczestnicząca w rajdzie rowerowym organizowanym na pograniczu polsko-niemieckim posadziła czerwoną różę w Ogrodzie Różanym w Forst na pamiątkę 15-tej rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podobna akcja miała miejsce 5 lat temu z okazji okrągłej 10-tej rocznicy członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

Do dzisiaj w ogrodzie rośnie posadzona w 2014 roku róża.
Zwiedzanie ogrodu i sadzenie pamiątkowej róży było podsumowaniem trzydniowego rajdu dla uczniów z Zespołu Szkół Ekologicznych z Zielonej Góry oraz Gimnazjum Humboldta w Cottbus zorganizowanym przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct z Zielonej Góry i Guben.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2014 roku wraz z 9 innymi krajami Europy. 
Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament Europejski (9 kwietnia 2003 roku) oraz jednogłośnie przez Radę Unii Europejskiej (14 kwietnia 2003). Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez wszystkie kraje członkowskie. Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003. Polacy odpowiadali na następujące pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” Według oficjalnych wyników PKW do urn poszło 58,85% uprawnionych do głosowania a 77,45% z nich odpowiedziało tak na postawione pytanie. 
Traktat akcesyjny będący prawną podstawą przystąpienia (akcesu) 10 krajów Europy Środkowej i Południowej (Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier) do Unii Europejskiej został podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE

Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE
Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE
Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE
Róża na 15-lecie członkostwa Polski w UE

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl