Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

W jedności siła (2019-05-09)

Strategiczne cele dla Europy na najbliższe 5 lat – to przewodni temat nieformalnego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Sybinie. Spotkanie w Rumunii to także symboliczne podsumowanie dwuletniej, społecznej dyskusji w jakim kierunku powinna podążać integracja. - Obejmując urząd stwierdziłem, że to ostatnia szansa, by pokazać Europejczykom, że Unia działa na ich rzecz – powiedział szef KE Jean-Claude Juncker.

9 maja 2019 r. przywódcy UE spotkają się w Sybinie – jak zaproponował przewodniczący Jean-Claude Juncker w orędziu o stanie Unii w 2017 r. – aby omówić kolejny strategiczny program UE na lata 2019–2024. Przywódcy wymienią wówczas poglądy na temat wyzwań i priorytetów UE w najbliższych latach. Obecny program został uzgodniony w czerwcu 2014 r. przez Radę Europejską i stał się podstawą 10 priorytetów politycznych Komisji Junckera. Pięć lat później widać już, że wysiłki na rzecz realizacji tych priorytetów przyniosły obywatelom wymierne korzyści, choć nie zabrakło nieoczekiwanych trudności, które nadal stanowią poważne wyzwanie dla Unii. W oparciu o przedstawione w zeszłym tygodniu zalecenia polityczne dotyczące kształtowania przyszłości Europy Komisja przypomina obecnie osiągnięcia ostatnich pięciu lat.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Przez te pięć lat pracowałem niestrudzenie, aby wywiązać się z obietnic, które złożyliśmy. Sądzę, że w niektórych obszarach dokonaliśmy nawet więcej, niż oczekiwano. W innych zapewne nie udało się osiągnąć celów, ale w moim odczuciu zawsze działaliśmy tam, gdzie było to najważniejsze. Teraz musimy patrzeć w przyszłość, wyciągać wnioski z doświadczeń i rozwijać dotychczasowe osiągnięcia. Musimy być jeszcze bardziej ambitni i skoncentrowani niż kiedykolwiek wcześniej.

Duże osiągnięcia

Dziesięć priorytetów Komisji Junckera dotyczyło kwestii, które dla Europejczyków mają największe znaczenie: tworzenia miejsc pracy, przywrócenia wzrostu gospodarczego i inwestycji, zwiększenia sprawiedliwości społecznej, zarządzania migracją, ograniczenia zagrożeń dla bezpieczeństwa, wykorzystania potencjału związanego z transformacją cyfrową i energetyczną, zwiększenia roli UE na arenie międzynarodowej oraz poprawy przejrzystości i legitymacji demokratycznej.

Do lata 2018 r. Komisja Junckera przedłożyła wszystkie wnioski ustawodawcze, które zobowiązała się przedstawić na początku swojej kadencji. Ogółem Komisja przedłożyła 471 nowych wniosków ustawodawczych i przeprowadziła przez procedurę dodatkowe 44 wnioski, które zostały przedstawione za poprzednich kadencji Komisji. 348 spośród nich zostało przyjętych lub uzgodnionych przez Parlament Europejski i Radę podczas obecnej kadencji.

Komisja publikuje serię 20 arkuszy informacyjnych ukazujących, w jaki sposób UE zdołała wywiązać z zobowiązań podjętych w 2014 r. oraz przedstawionych w strategicznym programie Rady Europejskiej i w 10 priorytetach politycznych Komisji Junckera.

Perspektywy

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska przedstawiła szereg zaleceń politycznych dotyczących tego, jak Europa może kształtować swoją przyszłość w coraz bardziej wielobiegunowym i niepewnym świecie. Komisja zaleciła, aby program strategiczny UE na lata 2019–2024 skupiał się na 5 głównych wymiarach:

  • Europa zapewniająca ochronę – ponieważ w dzisiejszym świecie pokój daje siłę;
  • konkurencyjna Europa, która inwestuje w technologie przyszłości i wspiera nasze największe atuty – jednolity rynek, nasz przemysł i naszą wspólną walutę;
  • sprawiedliwa Europa, która stoi na straży naszych podstawowych zasad – równości, praworządności i sprawiedliwości społecznej we współczesnym świecie;
  • zrównoważona Europa, która przejmuje wiodącą rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianie klimatu;
  • wpływowa Europa, która stara się utrzymać i doskonalić system oparty na zasadach, służący nam dobrze od lat.

Na tych właśnie podstawach podczas szczytu w Sybinie przywódcy UE-27 określą nowe kierunki polityki i priorytety Unii przed zaplanowanymi na 23-26 maja 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz wynikającą z nich zmianą przywództwa politycznego instytucji UE.

Na nieformalnym posiedzeniu szefów państw i rządów UE-27 w Sybinie w dniu 9 maja 2019 r. przewodniczący Juncker będzie reprezentował Komisję Europejską. Wcześniej, wraz z prezydentem Rumunii Klausem Iohannisem, weźmie udział w dialogu obywatelskim w dniu 8 maja 2019 r. o godz. 18.00 czasu środkowoeuropejskiego.

W Sybinie pojawią się również komisarze Marianne Thyssen i Tibor Navracsics, aby zainaugurować wydarzenie dla młodzieży pod nazwą „Kształtujmy razem przyszłość Europy”(link is external) oraz wziąć udział w ceremonii wręczenia nagród w ramach konkursu fotograficznego #MySocialEurope. Komisarz Navracsics wręczy również nagrody laureatom comiesięcznego konkursu fotograficznego „Mój magiczny moment Europejskiego Korpusu Solidarności”.

Kontekst

Pięć lat temu Rada Europejska określiła szeroko zakrojony strategiczny program Unii w okresie zmian. Został on następnie skonkretyzowany w postaci dziesięciu priorytetów politycznych przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera, opracowanych podczas jego kampanii wyborczej oraz w ramach rozmów z państwami członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Od tamtej pory Komisja Junckera wykazała się istotnymi osiągnięciami w realizacji swojego programu strategicznego.

UE potrzebuje teraz nowych, ambitnych, realistycznych i ukierunkowanych celów na kolejną kadencję.

W marcu 2017 r., w przededniu 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, Komisja opublikowała Białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Nakreśliła w niej pięć możliwych scenariuszy przyszłości UE w składzie 27 państw członkowskich. Zapoczątkowało to szeroko zakrojoną debatę na temat przyszłości Europy, która może teraz być źródłem inspiracji dla priorytetów politycznych w ramach kolejnego programu strategicznego. Zasięgnięto opinii obywateli w ramach prawie 1 600 dialogów obywatelskich i konsultacji publicznych.

W swoim orędziu o stanie Unii z 2017 r. przewodniczący Juncker przedstawił plan działania określający główne kroki w kierunku bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii. Na tej podstawie przywódcy krajowi uzgodnili w Tallinie (Estonia) Agendę przywódców – listę najbardziej naglących kwestii i wyzwań wymagających rozwiązania przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Szczyt przywódców państw UE w Sybinie (Rumunia), który odbędzie się 9 maja 2019 r., ma stanowić przełomowy punkt w tym procesie poprzez potwierdzenie zaangażowania na rzecz UE, która realizuje swoje zobowiązania w kwestiach o pierwszorzędnym znaczeniu dla obywateli. Uczestnicy szczytu przedyskutują polityczne aspiracje Unii i przygotują strategiczny program na następne pięć lat.

Więcej informacji:

Zestawienia informacji na temat 10 priorytetów Komisji:

Wkład Komisji do programu strategicznego na lata 2019–2024

Informacje dla mediów o szczycie w Sybinie

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl