Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych (2019-02-25)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Słupskim Instytutem ds. Młodzieży, Fundacją Civis Polonus, Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team Europe organizują Europejski Kongres Rad Młodzieżowych. Do 8 marca przedstawiciele rad młodzieżowych z całej Polski mogą zgłaszać chęć udziału w spotkaniu, które odbędzie się w  Słupsku w dniach 27-29 marca 2019 roku. 

W Kongresie mogą uczestniczyć przedstawiciele rad młodzieżowych (wraz z opiekunami) działających na poziomie gminy, powiatu lub województwa, którzy ukończyli przynajmniej 16  lat w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego do organizatorów. Celem Kongresu jest zwiększenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej, wsparcie działań profrekwencyjnych przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, a także promocja kampanii „Tym razem głosuję” oraz #EUandME.

Projekt składa się z dwóch części:

  1. Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych w Słupsku, który odbędzie się dniach 27  –29 marca 2019 roku;
  2. działań profrekwencyjnych organizowanych przez uczestników Kongresu w swoich miejscowościach (konkurs).

Podczas Kongresu zorganizowane zostaną trzy bloki warsztatowe - ich uczestnicy będą mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji wydarzeń, współpracy z mediami, wystąpień publicznych czy informowania o Unii Europejskiej. Udział w  każdym z bloków zostanie potwierdzony przez organizatorów zaświadczeniem.

Poza warsztatami organizatorzy przygotują sesje plenarne z udziałem wszystkich przedstawicieli rad młodzieżowych, podczas których uczestnicy dowiedzą się więcej o wyborach i roli Parlamentu Europejskiego oraz o możliwości współpracy z sieciami informacyjnymi Unii Europejskiej działającymi w Polsce. 

Druga część projektu to działania profrekwencyjne w regionach, odbywające się w ramach konkursu dla uczestników Europejskiego Kongresu Rad Młodzieżowych. Chodzi o praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności. Celem wydarzeń ma być zachęcenie do udziału w  wyborach europejskich. 

Trzy rady wraz z opiekunem, które uzyskają najwyższą liczbę punktów za zorganizowane wydarzenie, zostaną zaproszone do udziału w wizycie studyjnej do Brukseli lub letniej szkole europejskiej. Ostateczna forma nagrody uzależniona jest od wieku laureatów.

W Kongresie mogą wziąć udział przedstawiciele rad młodzieżowych, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy do 8 marca 2019 roku dostępny pod linkiem: 
   http://bit.ly/KongresMlodziezyRejestracja. Liczy się kolejność zgłoszeń.  

Strona Kongresu:

kongresmlodziezy.euin.pl

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl