EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Podziel się opinią w sprawie rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych (2013-03-04)

Do 20 marca każdy Europejczyk może zabrać głos w sprawie przyszłego rozwoju w Europie niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy. Pytania postawione przez Komisję Europejską dotyczą m.in. zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska. Konsultacje są prowadzone we wszystkich 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej. Swoje opinie mogą zgłaszać zarówno firmy, organizacje pozarządowe jak i osoby fizyczne.

Ankietę można wypełnić on-line - Ankieta konsultacyjna znajduje się pod tym linkiem 

Komisja Europejska zachęca się wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i organy publiczne do podzielenia się poglądami na temat ewentualnych szans i wyzwań, jakie mogą pojawić się w związku z rozwojem takich projektów, oraz na temat najlepszych sposobów rozwiązania już rozpoznanych problemów. Konsultacje potrwają do 20 marca 2013 r.

W przeszłości poszukiwanie i produkcja gazu naturalnego i ropy naftowej w Europie skupiała się głównie na zasobach konwencjonalnych.

Możliwości tego rodzaju wydobycia są w Europie coraz bardziej ograniczone, jednak postęp technologiczny otwiera teraz przed nami nowe możliwości wydobycia niekonwencjonalnych paliw kopalnych, takich jak gaz łupkowy, gaz zamknięty i metan z pokładów węgla, z formacji geologicznych, których eksploatacja była wcześniej zbyt skomplikowana lub zbyt droga.

Komisja Europejska pragnie zapewnić, aby dalszy rozwój niekonwencjonalnych paliw kopalnych odbywał się z odpowiednim poszanowaniem zdrowia, klimatu i środowiska, w warunkach maksymalnej jasności prawa i przewidywalności dla obywateli i podmiotów gospodarczych.

Dzięki temu możliwe będzie czerpanie z takiego rozwoju potencjalnych korzyści gospodarczych, w tym w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ani bez szkód dla środowiska.

Pytania postawione w ramach konsultacji dotyczą takich kwestii, jak rozległe możliwości i wyzwania związane z niekonwencjonalnymi paliwami kopalnymi, środki, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia i środowiska, środki zwiększające przejrzystość działań oraz ogólne zalecenia dotyczące działań na poziomie UE.

Kolejne działania

W oparciu o analizy prowadzone od końca 2011 r. Komisja Europejska zaproponuje w 2013 r. ramy zarządzania ryzykiem, które umożliwią także usunięcie problemów regulacyjnych i zapewnią maksymalną jasność prawa i przewidywalność dla podmiotów rynkowych i obywateli w całej UE (http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp2013_annex_pl.pdf ).

W toku rozpoczętych już prac nad tymi ramami Komisja oceni wszystkie warianty polityki.

Wspomniane konsultacje internetowe są częścią szerszego procesu, mającego na celu zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w bieżące prace Komisji. Formalny proces konsultacji obejmuje regularne spotkania z państwami członkowskimi i z innymi zainteresowanymi podmiotami. Przewidziane jest także otwarte spotkanie konsultacyjne w pierwszej połowie 2013 r. Wyniki konsultacji społecznych będą wykorzystane w ramach tego szerszego procesu.

Dodatkowe informacje:

Ankieta konsultacyjna

Więcej informacji na temat niekonwencjonalnych paliw kopalnych (np. gazu łupkowego) i działalności Komisji w tej dziedzinie można znaleźć tutaj.


wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl