Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Superbakterie: pomysły posłów do PE (2018-08-08)

 

25 000 osób umiera każdego roku w Unii Europejskiej w wyniku zakażeń spowodowanych superbakteriami.

W tym samym czasie odporność na antybiotyki rośnie. Oto w jaki sposób posłowie do PE chcą z nią walczyć. 

Około 700 000 osób umiera każdego roku na świecie z powodu odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (w tym 25 000 osób w UE) i istnieje obawa, że do 2050 r. odporność na te środki może powodować większą liczbę zgonów niż rak. Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe oznacza odporność na leki stosowane przy infekcjach wywoływanych nie tyko przez bakterie, ale także przez inne drobnoustroje, takie jak pasożyty, wirusy i grzyby. 

Co powoduje odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe? 

Odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe pojawia się naturalnie z biegiem czasu, ale przyspiesza ją niewłaściwe i nadmierne stosowanie antybiotyków w leczeniu ludzi i zwierząt, przenoszenie opornych bakterii ze zwierząt na ludzi przez bezpośredni kontakt lub przez łańcuch żywnościowy, uwalnianie substancji przeciwdrobnoustrojowych do środowiska, niewłaściwe usuwanie niezużytych leków do wód gruntowych oraz brak opracowywania nowych antybiotyków.

Od 1999 r. Unia Europejska zainwestowała ponad 1,3 mld euro w badania nad odpornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, ale przy coraz większej odporności na te środki posłowie do PE wzywają do poczynienia dodatkowych wysiłków.

Czym są środki przeciwdrobnoustrojowe?
  • Zaliczają się do nich antybiotyki, leki przeciwwirusowe, leki przeciwgrzybiczne i środki przeciwpierwotniakowe. Są to substancje czynne pochodzenia syntetycznego lub naturalnego, które niszczą mikroorganizmy lub hamują ich rozwój.

Do czego dążą posłowie do PE? 

W sprawozdaniu INI w sprawie nowego Europejskiego planu działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, opracowanego przez Karin Kadenbach (S&D, Austria) i przyjętego przez komisję ENVI dnia 20 czerwca, posłowie:

  • podkreślają, że strategie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe powinny opierać się na zasadzie „Jedno zdrowie” (zdrowie ludzi/zwierząt i środowisko naturalne są wzajemnie połączone; choroby są przenoszone z ludzi na zwierzęta i odwrotnie);
  • zwracają uwagę na znaczenie właściwego i ostrożnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych; wzywają do ograniczenia sprzedaży antybiotyków przez pracowników służby zdrowia ludzi i zwierząt oraz do zwalczania ich nielegalnej sprzedaży;
  • zachęcają do stymulowania inwestycji w nowe substancje (opracowywanie i rozwijanie substancji przeciwdrobnoustrojowych zmalało w ostatnich 20 latach);
  • wzywają do opracowania tańszych szybkich testów diagnostycznych, aby zrozumieć, czy przyczyną danego zakażenia jest wirus czy bakteria;
  • wzywają do propagowania właściwej higieny oraz do podnoszenia świadomości na temat zagrożeń związanych z nadmiernym przepisywaniem leków i samoleczeniem (44% Europejczyków nie wie, że antybiotyki są nieskuteczne w przypadku przeziębienia i grypy). 

Weterynaryjne produkty lecznicze 

Tego samego dnia komisja zatwierdziła również porozumienie z Radą dotyczące nowych przepisów mających na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w rolnictwie. Profilaktyczne i zbiorowe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowli zwierząt zostałoby ograniczone, a importowane produkty żywnościowe muszą być zgodne z normami UE w zakresie stosowania antybiotyków. 

Dalsze działania 

Parlament Europejski będzie głosował nad obydwoma sprawozdaniami jesienią.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl