Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Wojewoda życzy udanych ferii! (2018-02-09)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przekazał  odpowiednim służbom, inspekcjom
i podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo zalecenia w zakresie przeprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego akcji „Bezpieczne Ferie 2018".  Na specjalnej konferencji prasowej o czujności wszystkich służb zapewniali: Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa,
I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński oraz Lubuski Wojewódzki Inspektor

Wojewoda Lubuski zaapelował także do dzieci, aby w czasie zimowego wypoczynku pamiętały o zasadach bezpieczeństwa.

-Wszystkie zorganizowane formy wypoczynku dzieci będą pod szczególnym nadzorem. Jest uruchomiona specjalna infolinia w Kuratorium Oświaty, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci
i młodzieży w czasie ferii zimowych – przypomniał Wojewoda.

Numer tel. 784 675 096

W Kuratorium Oświaty zatwierdzonych zostało 181 wypoczynków (wypoczynek krajowy w formie wyjazdowej, półkolonie, wypoczynek organizowany za granicą). Weźmie w nich udział około 5675 dzieci z województwa lubuskiego.

W Lubuskiem  zorganizowanych zostanie około 101 form wypoczynku, będą  to przede wszystkim półkolonie, w których weźmie udział około 3400 dzieci.

Na bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwać będą policjanci, którzy wspólnie
z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzą kontrole pojazdów przewożących dzieci na zimowiska.

Sprawdzany będzie stan techniczny autokarów przewożących dzieci i młodzież oraz stan trzeźwości kierowców, jak i pilotów wycieczek. Kontrolowane będą również miejsca wypoczynku, zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej sprawdzą warunki, w jakich przebywać będą dzieci podczas zimowych kolonii.

Do kogo powinni zgłaszać się rodzice:

  • badanie stanu technicznego autokaru, czas pracy kierowców oraz ich trzeźwość  - Policja, Inspekcja Transportu Drogowego
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na zimowisku, kolonii, np. złej opieki - Kuratorium Oświaty, na terenie którego odbywa się zorganizowany wypoczynek
  • w przypadku zastrzeżeń do warunków higieniczno-sanitarnych na kolonii lub zimowisku - Państwowa Inspekcja Sanitarna

W ubiegłym roku w akcji Bezpieczne Ferie uczestniczyło 8 tys. lubuskich policjantów.

Zimowe atrakcje zostały przygotowane m.in. przez: szkoły, domy kultury, harcerzy, ośrodki sportu i rekreacji, stowarzyszenia i biura podróży. Wśród proponowanych form zajęć podczas zimowisk znajdą się zajęcia świetlicowe, turnieje, konkursy, gry i zabawy ruchowo-muzyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz  zabawy edukacyjne.

 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl