EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Miasteczko Ruchu Drogowego (2013-11-06)

W ramach wspólnej realizacji zadania pn. „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” Wojewoda Lubuski zawarł porozumienia z Miastem Gorzów Wlkp. i Zielona Góra na wybudowanie miasteczek ruchu drogowego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Celem projektu jest promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. W Miasteczku ruchu drogowego można uczyć się bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtować nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na terenie miasteczka ruchu drogowego będą przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży.

W miasteczku oprócz jezdni, chodników, oznakowania poziomego, pionowego jest także sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie z ruchem okrężnym, jezdnia do wykonywania tzw. „ósemek” oraz oznakowanie dla przejazdu kolejowego. Teren jest dostępny dla wszystkich chętnych chcących nauczyć się przepisów i sprawdzić swoja wiedzę i umiejętności. Dla rodziców przyprowadzających swoje dzieci zamontowane są ławeczki.

Program „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” wpisuje się w Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 „GAMBIT 2005” i pomaga szkołom wywiązać się z obowiązku umożliwienia dzieciom i młodzieży przygotowania się do uzyskania karty rowerowej.

Całkowity koszt inwestycji w Gorzowie Wlkp. wyniósł 546.068,44 zł, z czego rządowa dotacja to 285.000,00 zł. Miasteczko powstało przy ul. Ignacego Paderewskiego w sąsiedztwie Filii Szkoły Podstawowej nr 13.

Natomiast koszt inwestycji w Zielonej Górze to kwota 725.899,70 zł, z czego rządowa dotacja to 275.000,00 zł. Miasteczko powstało przy ul. Xawerego Dunikowskiego w obrębie Szkoły Podstawowej nr 18.

Uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego w Zielonej Górze odbędzie się 06 listopada 2013 r.
o godzinie 11.00, przy Szkole Podstawowej nr 18. natomiast w Gorzowie Wlkp. 08 listopada 2013 r.
o godzinie 12.00 przy Filii Szkoły Podstawowej nr 13.

W uroczystościach wezmą udział m. in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Wojewoda Lubuski, Prezydenci Miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra. Nasi konsultanci z okazji otwarcia przygotowali dla uczniów konkurs pn. „Bezpieczny rowerzysta”. Na zwycięzców czekają nagrody.

Powiązana galeria zdjęć:

  • Wszystkie galerie:

Miasteczko Ruchu Drogowego

Miasteczko Ruchu Drogowego
Miasteczko Ruchu Drogowego

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl