EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

28 lutego 2013: Dzień Równości Wynagrodzeń (2013-02-28)

16,2%: tyle według najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynosi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w UE. 28 lutego 2013 r. to Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń. Dzień ten, obchodzony w całej Unii, wyznacza liczbę dodatkowych dni, które muszą przepracować kobiety, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn − obecnie jest to 59 dni, co oznacza, że w tym roku dzień ten wypada 28 lutego.

Aby pomóc w zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Komisja przedstawia szereg dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w Europie, które podjęły działania w tej kwestii. Jest to już trzeci z rzędu Dzień Równości Wynagrodzeń na szczeblu europejskim.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl