Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Eurodeputowani woj. lubuskiego

 

               Bogusław Liberadzki
Profesor nauk ekonomicznych, poseł Parlamentu Europejskiego minionej kadencji. Startował w okręgu zachodniopomorskim-lubuskim. Zdobył 69 909 głosów. W Parlamencie Europejskim zasilił szeregi PES: Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Jest zwolennikiem przyjęcia Traktatu Lizbońskiego, zwiększenia roli organizacji konsumenckich w procesie formowania polityki UE. Opowiada się za zwiększeniem wydatków na badania i rozwój oraz politykę spójności. Przyszłość UE widzi jako "możliwie bliski związek suwerennych państw". W 2008 r. został wybrany Posłem Roku za aktywność i skuteczność w dziedzinie Transport. Jest wiceprzewodniczącym komisji kontroli budżetowej. Zasiada w komisji transportu i turystyki oraz w delegacji do spraw stosunków z Japonią.

http://www.liberadzki.pl

 


       Czesław Hoc

 Polityk, lekarz endokrynolog, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W 1979 ukończył studia na  Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Posiada specjalizację drugiego stopnia z  zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i endokrynologii. Od ukończenia studiów do 2005 pracował w ZOZ w Kołobrzegu. Publikował w lokalnej prasie cykl artykułów na temat różnych zagadnień związanych ze zdrowiem. W latach 1998–2002 był  radnym powiatu kołobrzeskiego, następnie do 2005 zasiadał w sejmiku zachodniopomorskim.
W 2005 z ramienia PiS został wybrany na posła V kadencji w okręgu koszalińskim. W  wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski, otrzymując 18 309 głosów. W wyborach do Sejmu w 2011 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję, dostał 19 942 głosy. W 2015 ponownie wybrany do Sejmu, otrzymując 25 072 głosy. W tym samym roku, po powołaniu Marka Gróbarczyka w skład rządu, został w jego miejsce eurodeputowanym VIII kadencji
http://www.czeslawhoc.pl/

 


 

         Dariusz Rosati

Urodzony 8 sierpnia 1946 roku w Radomiu, od 1950 roku mieszka w Warszawie.  Studiował na  Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa - SGH).  W 1973 r obronił pracę doktorską z zakresu teorii podejmowania decyzji, a w 1978 r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.  Od 1990 roku profesor tytularny w SGH.  Specjalista w dziedzinie polityki makroekonomicznej, integracji europejskiej, finansów i handlu międzynarodowego. Mandat eurodeputowanego zdobył w okręgu 13 obejmującym województwo zachodniopomorskie i lubuskie zdobywając 84 686 głosów. W latach 1970-1990 odbył szereg stażów krajowych i zagranicznych.  W latach 1986-1987 był profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Princeton (USA).  Założyciel (1985) i pierwszy dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH.  W latach 1988-1991 był dyrektorem Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.  W latach 1989-1993 partner w firmie consultingowej TKD – Ernst &  Young Poland. Obecnie profesor w Szkole Głównej Handlowej i w Wyższej Szkole Handlu i  Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie (Szwajcaria) jako szef sekcji krajów Europy Środkowo –Wschodniej. Od grudnia 1995 do  października 1997 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych RP. W latach 1998-2004 był członkiem Rady Polityki Pieniężnej I kadencji.  W latach 2003-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2009 był posłem do  Parlamentu Europejskiego. W latach 1987-1990 uczestniczył w pracach Komisji ds. Reformy Gospodarczej, a w latach 1988-1989 był członkiem zespołu doradców ekonomicznych Prezesa Rady Ministrów.  W latach 1994-1997 był członkiem Rady Strategii Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Od 2011 Poseł na Sejm RP, oraz Przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

http://www.rosati.pl

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl